Logga in
30
mars 2019

HJO2O

Projektet har undersökt möjligheterna till att uttnyttja den överskottsel som vindkraftverk producerar till att göra vätgas/syrgas. Genom utbildning i tekniken, studiebesök, kontakter med myndigheter och kommuner har man kontrollerat marknaden för försäljning av vätgas/syrgas.

30
mars 2019

Grus Grus

Detta förberedande transnationella projektet skapade i första hand ett väl fungerade nätverk och samarbete mellan de båda involverade Leaderområdena. Genom besöket i Tyskland så skapas det en förståelse för de förutsättningar, svagheter och möjligheter som det tyska Leaderomådet har. Den ursprungliga planen om ett samarbetsprojekt med tranan och dess färdväg i fokus är fortfarande ett
tänkbart och intressant upplägg. Dock visade studieresan att våra Leaderområden står ganska långt ifrån varandra vad gäller hur väl tranturismen är utvecklad.

Det tyska Leaderområdet ligger långt fram vad gäller utvecklingen av eldrivna båtar, uthyrning av elcyklar och laddstolpar för elbilar. Inom detta område skulle det mycket väl kunna ske ett samarbete. Detsamma gäller utbyggnaden av bredband som vi har lyckats relativt väl med i vårt område men som de i Tyskland inte alls kommer fram med.

Fortsatt samarbete pågår mellan våra områden och närmast i planeringen är ett besök till Skaraborg under 2020 från det tyska området.

Utöver detta så skapade projektet konkreta resultat vad gäller Visit Hornborgasjön. I samband med studieresan knöts kontakter med en reseagentur i Anklam där ett fortsatt samarbete pågår.

 

26
februari 2019

DKC – Digitalt Kultur- och kompetenscenter 2.0

Projektet skall i huvudsak stödja en uppbyggnad av fysiska digitala mötesplatser i Habo och Mullsjö, organisera aktiviteter med fokus på datorkultur i olika avseenden. Projektet skall också etablera en styrgrupp och förvaltningsgrupp som skall ansvara för att bland annat marknadsföra projektet så att det når en så bred målgrupp som möjligt.

26
februari 2019

Sägnernas Riddarspel

Projektets syfte var att starta upp ett årligt återkommande medeltida riddarspel vid Sägnernas Hus i Sandhem. Evenemanget skapades tillsammans med ortens medborgare, företagare och föreningsliv.

11
december 2018

Nyanlända kvinnors integration i arbetslivet – Skövde

Syftet med projektet är att hjälpa utrikesfödda kvinnor med hjälp av samhällets samlade resurser för ökat anställningsbarhet. Detta projekt ska i sin tur leda till den snabbast vägen ut på arbetsmarknaden för att kunna möjliggöra egenförsörjning och delaktighet i det svenska samhället. Syftet är också att öka tillväxten genom flera kvinnor når egenförsörjning genom arbete som leder till ökat produktion och ökade skatteintäkter. Projektet skall genomföras i Skövde.

30
november 2018

Liiveri Skaraborg

Syftet med projektet är att fördjupa samarbetet mellan de två Leaderområdena och mellan aktörer i respektive område för att utbyta erfarenheter och att öka kompetensen. Vi ser ett stort värde för föreningar, kommuner och företag i att skaffa internationella erfarenheter och kontakter för att utvecklas lokalt.

 

30
november 2018

Ekologisk grönsaksproduktion

Syftet med projektet var att expandera som företag. Efterfrågan är stor på närproducerade ekologiska grönsaker och via projektet kan företaget möta den efterfrågan. Syftet var också att skapa arbetstillfällen och visa på att småskaligt jordbruk kan bära ekonomiskt. En mängd synergieffekter kan också räknas in i syftet såsom en attraktivitet för landsbygden.

30
november 2018

Framtidsmaterial för elfordon

Projektets syftar till att utveckla en tillverkningsteknik för PET-skum som gör att det kan användas för tillverkning av elfordon.

16
oktober 2018

Grönare Glas

Syftet med projektet var att skapa möjligheter för företaget att ta emot besökande grupper sommartid. Projektet syftade också till att stärka företagets tekniker och miljöprofil.

12
juni 2018

Övernattningsstugor & servicehus för Borrabo Permakultur

Projektet syftade till att skapa övernattningsmöjligheter och ett servicehus med kök,toa och dusch. Detta för att företaget skall kunna utveckla sin kurs- och besöksverksamhet.

<