Projektet syftade till företagets synbarhet på nätet, öka dess möjligheter att själva skapa och underhålla en
websida/shop, utöka sitt sortiment och ha en tydligare profilering.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport