Den 2 februari 2024 håller Leader Östra Skaraborg en extra föreningsstämma

Då vår ordinarie revisor samt ersättare till revisor avsade sig vårt uppdrag behöver vi genom en
extra föreningsstämma välja en ny revisor samt ersättare.

 

Alla kan närvara på den extra föreningsstämman, men för att ha rösträtt ska man vara medlem och registrerad i
medlemsförteckning. Varje medlem, fysisk som juridisk, har en röst på föreningsstämman.
Röstning via fullmaktsförfarande är inte tillåtet. Inte medlem ännu? Klicka här för att bli det.

 

Varmt välkomna
Styrelsen för LEADER Östra Skaraborg

För frågor gällande årsmötet kontakta verksamhetsledare Jesper Uvesten på telefon 0702-46 00 99 eller via mail till jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

TIDSPLAN

12.00 – 12.30 den 2 februari

MÖTESHANDLINGAR

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att publiceras senast två veckor innan mötet.

Kallelse

Dagordning

Valberedningens förslag

 

PLATS

Digitalt via Zoom. Länk till mötet:

https://us02web.zoom.us/j/86980192629