Den 25 april 2024 har Leader Östra Skaraborg årsmöte

Alla kan närvara på årsmötet, men för att ha rösträtt ska man vara medlem och registrerad i
medlemsförteckning. Varje medlem, fysisk som juridisk, har en röst på föreningsstämman.
Röstning via fullmaktsförfarande är inte tillåtet. Inte medlem ännu? Klicka här för att bli det.

Varmt välkomna
Styrelsen för LEADER Östra Skaraborg

För frågor gällande årsmötet kontakta verksamhetsledare Jesper Uvesten på telefon 0702-46 00 99 eller via mail till jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

TIDSPLAN

08.30 – 10.00 den 25 april

MÖTESHANDLINGAR

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att publiceras senast två veckor innan mötet.

Kallelse

Dagordning

Valberedningens förslag

Årsredovisning 2024

Verksamhetsberättelse

Personer i samtal runt ett bord

PLATS

The View i Brandstorp

https://theviewsweden.se/