Syftet med projektet är att fördjupa samarbetet mellan de två Leaderområdena och mellan aktörer i respektive område för att utbyta erfarenheter och att öka kompetensen. Vi ser ett stort värde för föreningar, kommuner och företag i att skaffa internationella erfarenheter och kontakter för att utvecklas lokalt.

 

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport