Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Liiveri Skaraborg

Om projektet

Syftet med projektet är att fördjupa samarbetet mellan de två Leaderområdena och mellan aktörer i respektive område för att utbyta erfarenheter och att öka kompetensen. Vi ser ett stort värde för föreningar, kommuner och företag i att skaffa internationella erfarenheter och kontakter för att utvecklas lokalt.

 

Projektägare
Leader Östra Skaraborg
Kontaktperson
Jesper Uvesten
Telefon
0702-460099
E-post
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Beviljat stöd
486 142 SEK
Projektets slutdatum
2020-12-31
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
1. Näringslivsutveckling