Syftet med projektet är att öka möjligheterna för företaget att ta emot besökare till företagets gårdsmiljö samt att skapa en attraktiv mötesplats för diverse evenemang och café.

Projektägare

Fond

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport