Syftet med projektet var att skapa möjligheter att ta emot turister och andra besökare till en genuin gårdsmiljö där man kan fika och handla närproducerade varor som idag inte finns i närområdet. Lokalen kan även användas som mötesplats, för styrelser, affärsmöten,bröllop, evenemang, dans, yoga och konferensverksamhet.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport