Projektet syftade till att skapa övernattningsmöjligheter och ett servicehus med kök,toa och dusch. Detta för att företaget skall kunna utveckla sin kurs- och besöksverksamhet.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport