Projektet har producerat en utställning om den antika världsarvsplatsen Palmyra med utgångspunkt från bl.a. fotografier av Eric Ericson, äldre kopparstick och aktuella fotografier. Utställningen visades på Kulturkvarteret i Hjo och har därefter turnerat som vandringsutställning.

Projektet har resulterat i att Hjo Kommun fått erfarenheten av att ha producerat, marknadsfört och distribuera en vandringsutställning. En erfarenhet som är unik i en liten kommun som Hjo och som kan vara värdefull vid framtida samarbeten kring museal verksamhet i Skaraborg.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport