Projektet skall i huvudsak stödja en uppbyggnad av fysiska digitala mötesplatser i Habo och Mullsjö, organisera aktiviteter med fokus på datorkultur i olika avseenden. Projektet skall också etablera en styrgrupp och förvaltningsgrupp som skall ansvara för att bland annat marknadsföra projektet så att det når en så bred målgrupp som möjligt.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport