Hornborgasjön med omnejd har i årtioende haft stora besökstillströmningar och är och har varit en stor tillgång för näringsidkare, föreningar och kommuner runt sjön. Dock var den korta säsongen kring vårtranorna en utmaning för företagen då det gällde att kunna satsa tillräckligt på andra säsonger och produktutbud för att kunna leva på sin verksamhet året runt.

Projektet, med att ytterligare utveckla Hornborgasjön, startade för att Falköping, Skara och Skövde kommuner ville få fler företag, ville få lokalsamhället att utvecklas och generera fler arbetstillfällen och ökad ekonomisk utveckling och levande landsbygd vid Hornborgasjön. Falköping, Skara och Skövde startade därför projektet för bygga vidare på de fantastiska förutsättningarna som fanns runt Hornborgasjön i form av kultur- och naturresurser, engagerade företag och föreningar, kommuner och myndigheters vilja att utveckla området.

Att gemensamt med dessa aktörer ta en samlad ansats för att bygga upp en plattform för Hornborgasjön att erbjuda befintliga och nya målgrupper aktiviteter hela året runt.

Projektet har resulterat i:
– Förbättrat samarbete och ett nytt nätverk mellan olika intressenter runt Hornborgasjön med utvecklat tänk kring värdskap och
bemötande för alla intressenter inom Visit Hornborgasjön. Vi har tack vare vårt nya rörlig material fått 3 miljoner visningar av vår film på sociala media.
– Vi har fått tydlig information om området som även riktar sig till såväl internationella målgrupper som nya svenskar och unga.
– En rad workshop och föreläsningar med olika teman för olika intressenter runt Hornborgasjön.
– Affärsutvecklingsaktiviteter och studiebesök riktade till näringsliv, föreningar och övriga aktörer runt Hornborgasjön.
– En satsning på nya målgrupper, unga och nya svenskar under transäsong vilket ledde till Tranfestivalen med mycket välbesökta och
fullsatta aktiviteter riktade mot de nya målgrupperna.
– Förbättrad information och skyltmaterial i, till och runt Hornborgasjön
– Nya trycksaker te x Magasinet Visit Hornborgasjön och Tranfestivalen.
– Nya filmer från området med olika längd och målgrupp
– Kampanjer på sociala media med 3 miljoner visningar under vårsäsong.
– VRfilm med närbilder på tranor för visning på mässor, för skolbarn m fl.
– Deltagande och marknadsföring på Europas största mässa i England – vilket redan har lett till repotage från
engelsk media och bokningar från engelska resebolag.
– Hemsidor på svenska och engelska
– Översättningar för att klara kraven för en exportmogen destination.
– Ritningar och förslag på hur Trandansen kan utvecklas
– Ritningar och förslag på nya gömslen som Länsstyrelsen nu upphandlar.
– Vi har påbörjat arbetet med att förlänga säsongen genom att profilera sommarpaket.

Vårt arbete har lett till:
– Att varje turist har under sin vistelse i kommunerna Falköping, Skövde och Skara spenderat i snitt 729 i
samband med besök på Trandansen , vilket ger en turistekonomisk omsättning på ungefär 53 miljoner, vilket är en ökning med 50%.
– Att omkring 4 av 10 turister övernattade i samband med sitt besök i på Trandansen. Jämfört med 2014 ökade andelen övernattade från 22 % till 42%.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport