MEET- (MÖJLIGHETER som skapar ENGAGEMANG som leder till EGENMAKT och TRYGGHET för unga vuxna inom gruppen NEET) vill lyfta fram målgruppen unga/vuxna som inte har någon sysselsättning och som behöver extra stöd och stimulans för att komma närmare arbetsmarknaden eller till utbildning och på så vis öka graden inkludering i samhället.

Projektet MEET är ett samarbete mellan Medborgarskolan och Coompanion Skaraborg.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport