Projektets syfte är att förlänga leveranssäsongen av grönsaker, främst vitkål och förbättra kvalitén på produkterna samt effektivisera arbetet med skörd, sortering och paketering under hela leveransperioden.

På kort sikt är målet med projektet är att ha ett färdigt kyllager som skall öka kvalité och form. Man skall också leverera grönsaker från 20:e juli till månadsskiftet mars/april. På längre sikt skall projektet skapa ett välmående företag med mer jämn likviditet som resultat av jämnare leveranser över året.

Projektägare

Fond

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport