Projektet syftar till att ta fram en metod för att utbilda hundar att hitta vassa föremål i grovfoder till nötkreatur, både på vall och balar. Hundars nosar nyttjas idag inom många områden och dess förmåga att detektera små mängder av ett doftämne är redan väl dokumenterad.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport