Syftet med projektet är dels att skapa förutsättningar för att bedriva Grön Arena-verksamhet på Mofalla Gård. Syftet är även att att utöka befintlig yta för grönsaksodling för att bredda
produktsortiment av grödor.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport