Projektet har tagit fram och tryckt en bygdebok om Vättak samt tagit fram en ny hemsida för föreningen. Utöver detta har två filmer pruducerats, en om den K-märkta kyrkan i Vättak och en om Gimmene där Bondförbundet grundades. Som avslut på projektet genomfördes också en hemvändardag.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport