Projektet går ut på att göra permanenta bojningar av de båda vraken TageTure och Mathilda. Permanenta bojningar gör det möjligt för dykbåtar att förankra vid de aktuella vraken utan att riskera att skada dem med ankare. Linan från sidan av vraken blir en tydlig ned- och uppstigningslina vilket ökar säkerheten och minskar risken för olycksfall hos dykare betydligt samtidigt som det ger båtföraren möjlighet att hålla båten säkert och vara  behjälplig. För trollingfiskare blir ytbojar tydliga hinder att undvika och markera i gps-system. Vraken skyddas och det blir enklare för såväl dykare, utfärdsarrangörer som trollingfiskare.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport