Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism. Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring.

Projektet skall verka för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala turismorganisationerna med det primära syftet att stimulera och skapa produkt- och affärsutveckling för lönsamt företagande inom besöksnäringen.

Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Leader Närheten i Värmland och Leader Nordvästra Skaraborg.

samlade_vit_bakgrund

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport