Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Natur- och Outdoorturism – framtidens besöksnäring på naturens villkor

Om projektet

Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism. Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring.

Projektet skall verka för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala turismorganisationerna med det primära syftet att stimulera och skapa produkt- och affärsutveckling för lönsamt företagande inom besöksnäringen.

Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Leader Närheten i Värmland och Leader Nordvästra Skaraborg.

samlade_vit_bakgrund

Projektägare
Leader Östra Skaraborg
Kontaktperson
John Zafaradl, projektledare
Telefon
070-2605648
E-post
john.zafaradl@leaderostraskaraborg.se
Beviljat stöd
1 089 529 SEK
Projektets slutdatum
2019-12-31
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
2. Besöksnäringsutveckling