Stödjande dokument för ansökan

Checklista

Ladda hem och fyll i vår checklista först för att testa din idé. Ett bra första steg för att se om din idé passar hos oss på Leader Östra Skaraborg

Frågor i Jordbruksverkets e-tjänst

Detta dokument är ett hjälpmedel för att kunna se vilka frågor som ställs vid en ansökan om projektstöd hos Leader Östra Skaraborg. Du kan också använda detta dokument för att påbörja textinnehållet i din ansökan. Det du skriver här kan du kopiera och klistra in i Jordbruksverkets e-tjänst senare. Innan du börjar skriva är det viktigt att du haft kontakt med leaderkontoret och berättat kort om projektidén.

Här nedan ladda hem bilagorna för lokal uppföljning av projektets förväntade resultat för respektive insatsområde. Detta avser punkt 5.14 i dokumentet Frågor i Jordbruksverkets e-tjänst.

Guide för att hitta rätt i e-tjänsten

Här hittar du en guide för att hitta rätt på Jordbruksverkets hemsida. Både vad gäller Mina Sidor samt för att hitta rätt för att kunna påbörja en ansökan via e-tjänsten. 

Jordbruksverkets dokumentation och bilagor

Jordbruksverkets dokument för nedladdning

Via länken nedan hittar du alla dokument och blanketter som Jordbruksverket har för programperioden 2023-2027. Där finns bland annat:

  • fullmaktsblankett
  • budgetmall
  • intyg om begagnat material
  • körjournal
  • projektdagbok
  • + mycket mer

Jordbruksverkets information om Leader

På Jordbruksverkets hemsida finns mycket information och dokument.

Leader östra skaraborgs STYRdokument

Leader Östra Skaraborgs lokala utvecklingstrategi

Ladda ner hela vår strategi för programperioden 2023-2027. Det är en väldigt omfattande strategi och ett mastigt dokument. Så en mer kortfattat version är också på gång och kommer att läggas ut här så fårt den är klar.

Leader Östra Skaraborgs urvalskriterier

Vi bedömer projekt utifrån fastställda urvalskriterier. Ladda hem dessa och läs in dig på dessa.

Leader Östra Skaraborgs indikatorer och målvärden

Ladda hem de indikatorer som vi definierat i vår strategi. Sammantaget skall alla projekt vi finansierar hjälpa till att uppnå dessa och i slutet av programperioden skall vi kunna uppvisa goda resultat.

Har du frågor kring dokumenten, hur de skall läsas, användas eller nåt annat är du välkommen att kontakta oss.