Dokument & länkar

Här hittar du dokument och länkar som kan vara bra att ha när du ska ansöka om projekt.

När du ska ansöka om ett projekt, stort som litet, är det bra att kolla igenom dessa dokument och länkar för att bilda dig en uppfattning om vad som krävs för att få din ansökan godkänd. Kontakta oss gärna om du behöver guidning bland dokumenten.

CHECKLISTA

Ladda hem och fyll i vår checklista först för att testa din idé. Ett bra första steg för att se om din idé passar hos oss på Leader Östra Skaraborg

Jordbruksverkets E-tjänst

Detta dokument är ett hjälpmedel för att kunna se vilka frågor som ställs vid en ansökan om projektstöd. Du kan också använda detta dokument för att påbörja textinnehållet i din ansökan. Innan du börjar skriva är det viktigt att du haft kontakt med Leaderkontoret och berättat om projektidén.

Här nedan ladda hem bilagorna för lokal uppföljning av projektets förväntade resultat för respektive insatsområde. Detta avser punkt 5.16 och 5.17 i dokumentet Frågor i Jordbruksverkets e-tjänst.

HITTA-RÄTT-GUIDE

Här hittar du en guide för att hitta rätt på Jordbruksverkets hemsida. Både vad gäller Mina Sidor samt för att hitta rätt för att kunna påbörja en ansökan via e-tjänsten. 

BRA-ATT-HA-DOKUMENT

Jordbruksverkets dokument för nedladdning

Via länken nedan hittar du alla dokument och blanketter som Jordbruksverket har för programperioden 2023-2027. Där finns bland annat: Fullmakts-blankett, budgetmall, intyg om begagnat material, körjournal, projektdagbok m.m.

På Jordbruksverkets hemsida finns mycket information och dokument.

Leader östra skaraborgs STYRdokument

Leader Östra Skaraborgs lokala utvecklingstrategi

Ladda ner hela vår strategi för programperioden 2023-2027. Det är en väldigt omfattande strategi och ett mastigt dokument. Så en mer kortfattat version är också på gång och kommer att läggas ut här så fårt den är klar.

Leader Östra Skaraborgs urvalskriterier

Vi bedömer projekt utifrån fastställda urvalskriterier. Ladda hem dessa och läs in dig på dessa.