Leader östra skaraborgs dokument

Checklista

Ladda hem och fyll i vår checklista först för att testa din idé. Ett bra första steg för att se om din idé passar hos oss på Leader Östra Skaraborg

Fördjupad förberedelse

Vill du mer fördjupat förbereda ditt projekt kan du ladda hem detta dokument och fylla i.

Guide till Jordbruksverkets e-tjänst

Inför programperioden 2023-2027 har Jordbruksverkets e-tjänst fått lite nytt utseende,upplägg och innehåll. Så därför jobbar vi med att uppdatera vår guide. 

Leader Östra Skaraborgs lokala utvecklingstrategi

Ladda ner hela vår strategi för programperioden 2023-2027. Det är en väldigt omfattande strategi och ett mastigt dokument. Så en mer kortfattat version är också på gång och kommer att läggas ut här så fårt den är klar.

Leader Östra Skaraborgs urvalskriterier

Vi bedömer projekt utifrån fastställda urvalskriterier. Ladda hem dessa och läs in dig på dessa.

Leader Östra Skaraborgs indikatorer och målvärden

Ladda hem de indikatorer som vi definierat i vår strategi. Sammantaget skall alla projekt vi finansierar hjälpa till att uppnå dessa och i slutet av programperioden skall vi kunna uppvisa goda resultat.

Har du frågor kring dokumenten, hur de skall läsas, användas eller nåt annat är du välkommen att kontakta oss.

Jordbruksverkets dokumentation

På Jordbruksverkets hemsida finns mycket information och dokument.