Syftet med projektet är att genom ett lokalt initiativ få fler företag inom besöksnäringen i Skaraborg att öka sin kvalitet och exportmognad för att ingå i marknadsföringskampanjer mot internationella målgrupper
och genom det få fler och framförallt mer nöjda besökare.

I ett större perspektiv vill man på detta sätt bidra till att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt inom besöksnäringen i Skaraborg.

Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Next Skövde och kommer att drivas i hela Skaraborg.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport