Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Digitala upplevelser i Kung Ranes glömda rike

Om projektet

Projektet syftar att utveckla Tidans potential som besöksmål med historisk och kulturhistorisk karaktär. Detta skall ske i den digitala sfären som skall främja besöksnäringen och näringslivet i Tidan med omnejd. Askeberga skall göras attraktivt för en bredare publik via Kastis-projektet, och knyta an till den turistväg som planeras mellan Falköping och Tidan, utmed Billingens västra kant.

Tyngdpunkten ligger på digital förmedling riktade till barn, och kompletteringar med några mindre arkeologiska undersökningar

Projektägare
Next Skövde Destinationsutveckling AB
Kontaktperson
Martin Toresson
Telefon
070-3061032
E-post
martintoresson1979@gmail.com
Beviljat stöd
999 849 SEK
Projektets slutdatum
2018-03-25
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
2. Besöksnäringsutveckling