Projektet syftar att utveckla Tidans potential som besöksmål med historisk och kulturhistorisk karaktär. Detta skall ske i den digitala sfären som skall främja besöksnäringen och näringslivet i Tidan med omnejd. Askeberga skall göras attraktivt för en bredare publik via Kastis-projektet, och knyta an till den turistväg som planeras mellan Falköping och Tidan, utmed Billingens västra kant.

Tyngdpunkten ligger på digital förmedling riktade till barn, och kompletteringar med några mindre arkeologiska undersökningar

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport