Syftet med projektet är att investera i, och utveckla användningen av, teknik som möjliggör en rationell skörd av hö och ensilage i mindre skala i ett diversifierat odlingssystem med hjälp av tvåhjulstraktor, samt att testa metoder för skörd av löv till foder.

Projektägare

Fond

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport