Projektet handlade om att investera i, och utveckla användningen av, teknik som möjliggör en rationell skörd av hö och ensilage i mindre skala i ett diversifierat odlingssystem med hjälp av tvåhjulstraktor, samt att testa metoder för skörd av löv till foder.

Läs mer i slutrapporten samt i den rapport som projektet själva presenterad. Projektets rapport hittar du här: https://www.bossgarden.se/projekt/

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport