Jesper Uvesten

Verksamhetsledare

0702 – 46 00 99
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

Emma stigson

Projektledare Ung i Östra Skaraborg, projektmedarbetare Landsbyggare Skaraborg samt administratör

0702 – 46 07 56
 emma.stigson@leaderostraskaraborg.se

MARTINA
SÖDERHIELM

PROJEKTLEDARE KREATIVA AKTÖRER ÖSTRA SKARABORG

0702 – 24 71 448
 martina.soderhielm@leaderostraskaraborg.se


SAGA LINDER

FÖRÄLDRALEDIG 2024
Handlläggare/projektledare paraplyprojekt

0702 – 46 08 18
 saga.linder@leaderostraskaraborg.se