Jesper Uvesten – Verksamhetsledare

Tel: 0702 – 46 00 99
Email: jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

Saga Linder – Handläggare/Projektledare paraplyprojekt

Tel: 0702 – 46 08 18
Email: saga.linder@leaderostraskaraborg.se

Emma Stigson – Projektledare Ung i Östra Skaraborg, projektmedarbetare Landsbyggare Skaraborg samt administratör

Tel: 0702 – 46 07 56
Email: emma.stigson@leaderostraskaraborg.se

Besöksadress:
Långgatan 1C i Hjo