Projektet avslutades utan att slutredovisas. Kontakta Leader Östra Skaraborg för mer information kring detta.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport