Syftet med projektet är att hjälpa utrikesfödda kvinnor med hjälp av samhällets samlade resurser för ökat anställningsbarhet. Detta projekt ska i sin tur leda till den snabbast vägen ut på arbetsmarknaden för att kunna möjliggöra egenförsörjning och delaktighet i det svenska samhället. Syftet är också att öka tillväxten genom flera kvinnor når egenförsörjning genom arbete som leder till ökat produktion och ökade skatteintäkter. Projektet skall genomföras i Skövde.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport