Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Nyanlända kvinnors integration i arbetslivet – Skövde

Om projektet

Syftet med projektet är att hjälpa utrikesfödda kvinnor med hjälp av samhällets samlade resurser för ökat anställningsbarhet. Detta projekt ska i sin tur leda till den snabbast vägen ut på arbetsmarknaden för att kunna möjliggöra egenförsörjning och delaktighet i det svenska samhället. Syftet är också att öka tillväxten genom flera kvinnor når egenförsörjning genom arbete som leder till ökat produktion och ökade skatteintäkter. Projektet skall genomföras i Skövde.

Projektägare
Awiye Föreningen Väst
Kontaktperson
Kontakta Leader Östra Skaraborg för kontakuppgifter till projektet.
Telefon
E-post
Beviljat stöd
615 925 SEK
Projektets slutdatum
2020-01-31
Fond
Socialfonden
Insatsområde
3. Invandring som resurs