Laggarebolets gård vill utveckla produktion av rashöns för att kunna erbjuda fler kunder egna hönor. Efterfrågan har ökat stort det senaste och viljan att självhushålla stärkts.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport