I projektet genomfördes tre stycken referensgruppsträffar med workshops och inspirationsföreläsningar. Där jobbade man fram idéer, skapade nätverk och jobbade även fram underlag till enkäten som sedan har gått ut till ca 500 personer i det nätverk som finns runt sjön.

Projektet har även inventerat vilka befintliga kartor som finns, vilket befintligt material som finns med tex historiska berättelser eller skrönor. Man inventerade föreningar, organisationer och företag, de som ligger närmast till runt sjön. Kontakter upprättades med Länsstyrelsen angående det naturreservat som finns på den västra sidan av sjön.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport