Projektet har utvecklat en glasstillverkning med möjlighet att leverera både till sin egen caféverksamhet men också till andra. Dessutom har man utvecklat det egna varumärke Wetternglass som en del av projektet. Detta har varit en stor framgångsfaktor för ökad försäljning och besöksantal i företagets caféverksamhet.

Projektet resulterade i en fullskalig komplett glassfabriken med möjlighet att tillgodose företagets egna men även andras behov. Säsongen har utökats och under säsongen 2017 sysselsatte glassfabriken 2-3 heltidsanställda. Projektet har även utvecklat veganglass som i första hand har levererats till Stockholm.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport