Tibro Ryttarförening vill utveckla en dagverksamhet för barn och ungdomar med bekräftad problematisk skolfrånvaro som t ex social ångest, mobbing, neuropsykiatriska funktionsvariationer. Målet är att erbjuda ett alternativ där målgruppen får behandling och meningsfull sysselsättning tillsammans med djur i en lantlig´, lugn miljö. Ett alternativ som idag inte finns i Tibro kommun. För att få till detta måste en förstudie genomföras.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport