Projektet har byggt MTB-spår satt upp stolpar och markeringar för dessa, tagit fram spårtavlor. Tagit fram en cykelkarta innehållande olika bansträckningar för tränings- eller fritidscykling. Byggt en webbsida där besökare
kan hitta information om centrat så som förslag på landsvägs- och MTB-turer, tränings- och boendepaket, skapat förutsättningar och etablerat cykeluthyrning, mm. Marknadsföring om centrat har bl.a skett genom
inlägg och annonser i Facebook, annonser i cykeltidningar och deras webbsidor, deltagit i Sveriges störstacykelmässor.

Projektet har också tagit fram en stor mängd marknadsföringsmaterial som fritt får användas av de deltagande företagen och organisationerna i marknadsföring av Cykelcentrum Mösseberg Falköping. Projektet har utöver detta byggt en pumptrackbana i direkt anslutning till starten av de olika MTB-spåren för att på så sätt kunna erbjuda framför allt yngre cyklister en ny upplevelse.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport