Projektets syfte var att starta upp ett årligt återkommande medeltida riddarspel vid Sägnernas Hus i Sandhem. Evenemanget skapades tillsammans med ortens medborgare, företagare och föreningsliv.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport