Totalt i projektet genomförde 316 personer en utbildning som förutom att vara inriktad på kompetenshöjning utifrån perspektivet ledarskap och affärsmannaskap även arbetat fram en värdegrund och gemensam syn på hantering av ämnen kring rekrytering, expansion och affärsutveckling i Skövde City.

Den röda tråden i projektet var lönsamhet och en hållbar utveckling där deltagarna har fått använda sig av egna siffror och arbeta utifrån sina egna synsätt.

Genom projektet och sett till de företag som har gått utbildningen och därmed lyft frågorna på sin dagliga agenda ser man mycket positivt till att på sikt bli mer lönsamma. Genom effektivare arbete, ett bättre ekonomiskt tänkande och därigenom en högre lönsamhet också se möjligheter till att utöka idag redan anställd personal och /eller nyrekrytera.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport