SÖKA STÖD

Här hittar du information om hur man går tillväga för att ansöka om projektmedel från Leader Östra Skaraborg. Kontakta alltid oss på Leaderkontoret innan du påbörjar din ansökan.

Så går det till

Komma igång

Boka in ett förutsättningslöst möte med oss och berätta om din idé.

Skriv ansökan

Vi stöttar dig och ser till att din ansökan är komplett innan du skickar in den.

Genomföra

Efter beslut kring din ansökan så genomför du projektet. Vi hjälper dig gärna längs vägen!

Avsluta

Utvärdera, avsluta och slutrapportera projektet.

PROJEKTMEDEL

SÖK STÖD FÖR STÖRRE PROJEKT

Organisationer, föreningar, företag, kommuner och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i Östra Skaraborg kan söka om stöd. Det går att få stöd för projekt som bidrar till utveckling i leaderområdet Östra Skaraborg som stämmer överens med vår utvecklingsstrategi.

default
CHECKAR

SÖK STÖD FÖR MINDRE PROJEKT

Våra checkar är ett mindre stöd som har en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som vill genomföra ett projekt med mindre omfattning.

Vem kan söka stöd?

Organisationer, föreningar, företag, kommuner och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i Östra Skaraborg kan söka om stöd.

Privatpersoner kan inte söka stöd.

NÄR KAN STÖD SÖKAS?

Styrelsen för Leader Östra Skaraborg har möten inbokade löpande under året där beslut om projekt tas. Kontakta oss på kansliet för vilka datum som gäller.

Kontakta oss också för att diskutera din idé och för att påbörja en projektansökan.

VAD KAN MAN FÅ STÖD FÖR?

Det går att få stöd för projekt som bidrar till utveckling i leaderområdet Östra Skaraborg enligt den utvecklingsstrategi som vi har. De som söker måste också bidra med ideell tid, eget arbete eller privata pengar. Stöd kan ges för:

  • projekt som är till nytta för många människor i området
  • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
  • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag.

Man kan få stöd för exempelvis personalkostnader, investeringar och övriga utgifter såsom köpta tjänster, milersättning och förtäring.

Observera att stöd inte går att få stöd för löpande ordinarie verksamhet.

Leader Östra Skaraborg arbetar mot fyra mål under programperioden 2023-2027

• Näringsliv och entreprenörsskap
• Hållbar besöksnäring och attraktiv platsutveckling
• Smarta Landsbygder och bygdeutveckling
• Engagerat och inkluderande föreningsliv