Med projektet vill man under två år skapa förutsättningar för och genomföra ett antal aktiviteter utanför sin ordinarie plats. Dalénium åker ut till andra platser där många människor samlas, och genomför vetenskapliga shower och aktiviteter. Syftet är tudelat: dels lustfyllt  lärande av naturvetenskap för många människor, men inte minst för att göra Dalénium mer känt i syfte att öka besöksantalet till verksamheten i
Stenstorp.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport