slutrapportera

När projektet når sitt slut är det dags att  ansöka om slututbetalning och du ska också redovisa projektet genom att lämna in en slutrapport. Kom ihåg att ansökan måste lämnas in för projektets slutdatum!

KRÅNGLA INTE TILL DET!

Slutrapporten måste inte vara hundra sidor lång. Var hellre koncist och skriv på ett lättförståeligt sätt. Skriv som att du berättar om projektet för någon som inte har någon information om projektet sedan tidigare. Tänk på att det även kan vara intressant att även redovisa eventuella avvikelser och erfarenheter. 

 

SÅ HÄR GÖR DU

För att ansöka om slututbetalning loggar du in precis på samma sätt som när du skickade in ansökan, med ditt bank-id på Mina Sidor på Jordbruksverket.se. När du är inloggad hittar du en meny till vänster. Där väljer du ”e-tjänster inom mina sidor” och sedan ”företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar”. Sedan trycker du på knappen ”Starta tjänsten”.

Slutrapporten ser ut på samma sätt som en delrapport, men den innehåller fler frågor om projektet och dess resultat. Kostnaderna redovisas däremot på samma sätt.

TIPS

Planera arbetet med slutrapporten i god tid. Det tar tid att slutrapportera, det är inget du kan starta på sista projektdagen.

Slutrapporten ska knyta an till projektplanen/ansökan och ska spegla utfallet av det som planerades i samband med projektstarten. Läs igenom din ansökan och utgå från den när du slutrapporterar.

Har ni varit flera i projektgruppen och haft anställda i projektet är det värdefullt att även låta de personerna vara med och bidra till slutrapporten.