Projektets syfte är att kunna optimera produktionen från vindkraft och solceller med hänsyn till effekt och kostnader. Att tillverka vätgas/syrgas när tekniska och ekonomiska förutsättningar finns.

Med hjälp av externa konsulter, som är experter inom sitt område, bygger man upp ett överordnat styr- och bevakningssystem.

På kort sikt skall man optimera produktion och ekonomin vid anläggningen. På längre sikt skall man också kunna anpassa systemet till förändringar. T.ex mer solceller.

 

 

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport