För en lyckad Introduktion på arbetsmarknaden behövs det kontakter , stöd och information från olika håll i samhället.

25 kvinnor deltog och genom projektet kartlade man deras tidigare arbetslivserfarenheter och utbildning, man genomförde workshops, seminariums, höll individuella motiverande samtal, byggde nätverk med bemanningsföretag och företag och haft utbildning för att stärka deltagarnas språkkunskaper.

Detta har lett till att 25% av projektets deltagare har fått jobb, 8% har fått praktikplats och 28% har valt yrkesutbildning.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport