Projektet genomförde en förstudie som tog fram underlag för att skapa en E-handelsplattform för små lokala handlare/företag.
Projektet besökte ett 70-tal handlare i syfte att kolla intresset och förstå deras behov. Även ett flertal workshops kring e-handel  genomfördes där man förde nyttiga öppna diskussioner mellan handlarna.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport