Byarna i projektet, Brandstorp, Fagerhult, Furusjö, Utvängstorp och Bjurbäck, ligger långt från räddningstjänst, ambulans och polis och det kan ta upp till trettiominuter enligt beräkningar att nå fram. Genom ökad kunskap har byborna själva en ökad möjlighet att agera vid händelse av en olycka, ett hjärtstopp eller en brand tills räddningstjänst eller ambulans är framme. De första minuterna efter en olycka, ett hjärtstopp eller en brand är avgörande för hur allvarliga följderna blir.

Genom projektet har fem hjärtstartare + värmeskåp placerats i byarna. Totalt 114 deltagare gemförde brandutbildning och Första hjälpen + HLR/AED. Utöver detta har startades grannsamverkan i tre byar och fler hem blev utrustade med rätt brandskyddsprodukter.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport