Logga in

Sök “checkar”

Information om våra “checkar”

Våra “checkar”, även kallat Paraplyprojekt, innebär att vi på Leader Östra Skaraborg äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar”. Detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning.

För frågor skicka ett mail till jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se eller ring 0702-460099.

Leader Östra Skaraborgs bedömningskommitté har löpande möten inbokade då beslut tas.

Den 26 februari 2020 beslutade styrelsen för Leader Östra Skaraborg att starta nya projekt på temana Events och Digitalisering för företag. Därmed finns det medel att söka. Styrelsen beslutade också om ett nytt paraplyprojekt på temat Lokal handel. 

EVENTS

Dessa “checkar” syftar till att skapa nya eller tydligt utveckla befintliga evenemang.

Klicka på bilden för mer information

DIGITALISERING FÖR FÖRETAG

Dessa “checkar” syftar till att företag skall ges möjligheter att förbättra sin digitala närvaro.

Klicka på bilden för mer information

LOKAL MAT

Dessa “checkar” syftar till att skapa bättre förutsättningar för lokala livsmedelsproducenter i vårt område.

Klicka på bilden för mer information

DIGITALISERING FÖR FÖRENINGAR

Dessa “checkar” syftar till ge föreningar möjlighet till kompetenshöjande insatser inom digitalisering.

Klicka på bilden för mer information

LOKAL HANDEL

Dessa “checkar” syftar till att stärka den lokala handeln.

Klicka på bilden för mer information

LEDARSKAPSUTBILDNING

Dessa “checkar” syftar till att stärka ledarskapskompetensen i Östra Skaraborg.

Klicka på bilden för mer information