Vi tar inte emot nya checkansökningar just nu!

På grund av interna prioriteringar i vår organisation beslutade styrelsen för Leader Östra Skaraborg på sitt senaste möte den 27 oktober att temporärt pausa möjligheten att söka checkar. Preliminärt öppnar möjligheten igen 1 december 2022 men vi återkommer med mer information. 

Ansökningar inskickade per den 27 oktober 2022 kommer att hanteras som vanligt.

Har du frågor kring detta, tveka inte att ta kontakt med Leader Östra Skaraborgs verksamhetsledare Jesper Uvesten. Du hittar kontaktuppgifter här.

Våra ”checkar”, även kallade paraplyprojekt, innebär att vi på Leader Östra Skaraborg äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre ”checkar”. Detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning.

För frågor skicka ett mail till jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se eller ring 0702-460099.

 

 

Tyvärr har vi inga medel kvar inom detta tema

Dessa checkar syftar till att stärka nyföretagande och nytänkande.

Klicka på bilden för mer information

Dessa checkar syftar till att skapa nya lokala mötesplatser. 

Klicka på bilden för mer information

Dessa checkar syftar till att stärka ledarskapskompetensen.

Klicka på bilden för mer information

Dessa checkar syftar till att stötta lokala livsmedelsproducenter.

Klicka på bilden för mer information

Dessa checkar syftar till att stärka den lokala handeln.

Klicka på bilden för mer information

Dessa checkar syftar till att skapa eller utveckla evenemang.

Klicka på bilden för mer information

Tyvärr har vi inga medel kvar inom detta tema

0
checkar beviljade till ett värde av
0 kr