Projektet syftade till att bredda föreningen Dusty Road Blues verksamhet. Projektet avslutades utan att ha genomfört alla sina delar. Kontakta Leader Östra Skaraborg för mer information.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport