Avslutade projekt

Här presenterar vi projekten som blivit beviljade medel och som nu är avslutade.
Klicka på projektbilden för mer information om respektive projekt.

Här presenterar vi projekten som blivit beviljade medel och som nu är avslutade.

Klicka på projektbilden för mer information om respektive projekt.

Kyllager för grönsaker

Projektets syfte var att renovera/bygga om befintlig lagerlokal till kyllager och packeriavdelning för grönsaker. Detta för att jämna ut arbetstoppar, sälja grönsakerna när det är

Mer information »

Hjo Discgolfpark

Som nystartad förening ville föreningen HjoDisc bygga en discgolfbana i Hjo. Det primära syftet var självklart att kunna ha en hemmabana i kommunen att träna

Mer information »

Hundpool

Syftet med projektet var att Jossans hundvård ville utveckla sitt företag men även växa inom rehab och kunna hjälpa fler människor med deras hundar. Projektet

Mer information »

MEET

MEET- (MÖJLIGHETER som skapar ENGAGEMANG som leder till EGENMAKT och TRYGGHET för unga vuxna inom gruppen NEET) vill lyfta fram målgruppen unga/vuxna som inte har någon

Mer information »

HJO2O

Projektet har undersökt möjligheterna till att utnyttja den överskottsel som vindkraftverk producerar till att göra vätgas/syrgas. Genom utbildning i tekniken, studiebesök, kontakter med myndigheter och

Mer information »

Grus Grus

Detta förberedande transnationella projektet skapade i första hand ett väl fungerade nätverk och samarbete mellan de båda involverade Leaderområdena. Genom besöket i Tyskland så skapas

Mer information »

SNV Supporten

Syftet med projektet är att genom ett lokalt initiativ få fler företag inom besöksnäringen i Skaraborg att öka sin kvalitet och exportmognad för att ingå

Mer information »

Dalénium till alla

Med projektet vill man under två år skapa förutsättningar för och genomföra ett antal aktiviteter utanför sin ordinarie plats. Dalénium åker ut till andra platser

Mer information »

Sägnernas Riddarspel

Projektets syfte var att starta upp ett årligt återkommande medeltida riddarspel vid Sägnernas Hus i Sandhem. Evenemanget skapades tillsammans med ortens medborgare, företagare och föreningsliv.

Mer information »

Liiveri Skaraborg

Syftet med projektet är att fördjupa samarbetet mellan de två Leaderområdena och mellan aktörer i respektive område för att utbyta erfarenheter och att öka kompetensen.

Mer information »

Grönare Glas

Syftet med projektet var att skapa möjligheter för företaget att ta emot besökande grupper sommartid. Projektet syftade också till att stärka företagets tekniker och miljöprofil.

Mer information »

Made for Hjo

Projektet har kompletterat en fysisk butik med en webbshop där man erbjuder lokala hantverkare digital försäljning och marknadsföring. Projektet har resulterat i en digital plattform

Mer information »

Grovfoder Hund

Projektet syftar till att ta fram en metod för att utbilda hundar att hitta vassa föremål i grovfoder till nötkreatur, både på vall och balar.

Mer information »

Green Innovation

Inspiration, utbildning, nystartade företag, nätverk och utveckling – ett projekt för att lyfta den gröna näringen i Skaraborg genom unga människors kreativitet. Under tre år

Mer information »

Vristulven Incrementum

I projektet genomfördes tre stycken referensgruppsträffar med workshops och inspirationsföreläsningar. Där jobbade man fram idéer, skapade nätverk och jobbade även fram underlag till enkäten som

Mer information »

Projekt Local gold

Projektet genomförde en förstudie som tog fram underlag för att skapa en E-handelsplattform för små lokala handlare/företag. Projektet besökte ett 70-tal handlare i syfte att

Mer information »

SäkerBy

Byarna i projektet, Brandstorp, Fagerhult, Furusjö, Utvängstorp och Bjurbäck, ligger långt från räddningstjänst, ambulans och polis och det kan ta upp till trettiominuter enligt beräkningar

Mer information »

Outdoor Hökensås

Projektet Outdoor Hökensås inventerade, kartlade och analyserade naturturismen inom Hökensåsområdet samt har tillgängliggjort Hökensåsbygden på ett professionellt sätt. Ett av resultaten av projektet finns att

Mer information »

Ökad vinterturism i Mullsjö

Projektet har utvecklat och förlängt konstsnöspåret i Mullsjö. Projektet har också gett funktionshindrade möjligheten till “sitskiåkning” och anlagt en lättåtkomlig skidlekplats för barn. Den största

Mer information »

Mosters produkter

Projektet syftade till företagets synbarhet på nätet, öka dess möjligheter att själva skapa och underhålla en websida/shop, utöka sitt sortiment och ha en tydligare profilering.

Mer information »