Syftet med projektet är tudelat. Dels vill man genomföra detta för att skapa en samlingsplats, som är attraktiv för den som är intresserad av fotboll,men som också kan locka nya grupper till motion och gemenskap.
Man vill också bygga en ”hållbar” förening för framtiden genom att automatisera både bevattning och gräsklippning. En
lättskött anläggning frigör tid åt ledare att ägna sig åt kärnverksamheten. Det sistnämnda innebär konkret nytta i form av resursallokering och det förstnämnda mer samhällsnytta på så sätt att förhoppningsvis nya grupper lockas till aktiviteter.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport