I projektet genomfördes markarbeten, markberedning, nedgrävning av 200 meter kablel och återställning. Elstolpar och ett elskåp har installerats och man anlade en grillplats.

Resultatet blev 10 uppställningsplatser för husbilar och husvagnar vilket lett till fler besökare och fler övernattande gäster i anslutning till golfbanan.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport