Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ett naturnära boende genom att bygga om kvarnhuset till servicehus och uppföra ett naturnära boende fullt inredd och uthyrningsbar.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport