Projektet har undersökt möjligheterna till att utnyttja den överskottsel som vindkraftverk producerar till att göra vätgas/syrgas. Genom utbildning i tekniken, studiebesök, kontakter med myndigheter och kommuner har man kontrollerat marknaden för försäljning av vätgas/syrgas.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport