Projektet har utvecklat och förlängt konstsnöspåret i Mullsjö. Projektet har också gett funktionshindrade möjligheten till “sitskiåkning” och anlagt en lättåtkomlig skidlekplats för barn. Den största delen av montering, grävning, röjning och liknande har genomförts av ideella krafter i föreningen samt att man skapat en miljövänligare anläggning genom att byta ut dieselkompressorer till nya som går på el.

Resultatet som projektet skapt är förutom det ovan nämnda också ca 200 extra gästnätter för säsongen 2017.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport