KREATIVA 
AKTÖRER
SKARABORG

 

Genom detta projekt stöttar vi kreativa företagare att utveckla sin verksamhet, synas, skapa affärsmöjligheter och hitta nya samarbeten.

Kreativa Aktörer Skaraborg riktar sig till KKB-företag i Skaraborg och drivs gemensamt av två leaderområden: Nordvästra Skaraborg och Östra Skaraborg.

Det övergripande syftet är att öka tillväxten hos KKB-företag i Skaraborg och bidra till en kulturdriven platsutveckling. Projektet ska bidra till att företagen breddar sitt professionella nätverk. Detta genom utbytesträffar mellan företagskluster i olika kommuner och inom olika branscher. 

Personer i samtal runt ett bord
VIll Du veta mer?

PRATA MED MARTINA!

Martina är projektledare för Kreativa Aktörer Skaraborg. Kontakta gärna henne om du vill veta mer om projektet.