Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Förstudie Inspirerad handel

Om projektet

Leader Östra Skaraborg genomförde en förstudie kring den lokala handeln och dess behov. Rapporten från förstudien finns tillgänglig här till höger.

Förstudien har lett till att ett paraplyprojekt med inriktning mot lokal handel har beslutats av styrelsen.

 

samlade_vit_bakgrund

Projektägare
Leader Östra Skaraborg
Kontaktperson
Jesper Uvesten
Telefon
0706-460099
E-post
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Beviljat stöd
25 718 SEK i totalt utbetalat stöd
Projektets slutdatum
2019-03-19
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
1. Näringslivsutveckling