Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Ekologisk grönsaksproduktion

Om projektet

Syftet med projektet var att expandera som företag. Efterfrågan är stor på närproducerade ekologiska grönsaker och via projektet kan företaget möta den efterfrågan. Syftet var också att skapa arbetstillfällen och visa på att småskaligt jordbruk kan bära ekonomiskt. En mängd synergieffekter kan också räknas in i syftet såsom en attraktivitet för landsbygden.

Projektägare
Sofia Svensson enskild firma
Kontaktperson
Kontakta Leader Östra Skaraborg för kontakuppgifter till projektet.
Telefon
E-post
Beviljat stöd
199 680 SEK vilket är 40% av projektets budget. Resterande del finansierar företaget själva.
Projektets slutdatum
2019-06-15
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
1. Näringslivsutveckling