Syftet med projektet var att expandera som företag. Efterfrågan är stor på närproducerade ekologiska grönsaker och via projektet kan företaget möta den efterfrågan. Syftet var också att skapa arbetstillfällen och visa på att småskaligt jordbruk kan bära ekonomiskt. En mängd synergieffekter kan också räknas in i syftet såsom en attraktivitet för landsbygden.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport