Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Utveckla och förnya Nyföretagarcentrum Falköping

Om projektet

Projektet avser att förnya, utöka och vitalisera verksamheten inom Nyföretagarcentrum Falköping så att den blir mer uppsökande gentemot breda och tydligare definierade målgrupper, att dess image blir merattraktiv och att kommunikationen kring aktiviteterna anpassas till dagens och morgondagens krav. Projektet syftar till att nyföretagandet ökar.

Projektägare
Falköpings kommun
Kontaktperson
Kontakta Leader Östra Skaraborg för kontakuppgifter till projektet.
Telefon
-
E-post
-
Beviljat stöd
750 000 SEK vilket är 56% av projektets totalbudget. Resterande del finansieras av Falköping kommun
Projektets slutdatum
2019-06-30
Fond
Regionalfonden
Insatsområde
1. Näringslivsutveckling