Projektet avser att förnya, utöka och vitalisera verksamheten inom Nyföretagarcentrum Falköping så att den blir mer uppsökande gentemot breda och tydligare definierade målgrupper, att dess image blir merattraktiv och att kommunikationen kring aktiviteterna anpassas till dagens och morgondagens krav. Projektet syftar till att nyföretagandet ökar.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport