Syftet med projektet var att Jossans hundvård ville utveckla sitt företag men även växa inom rehab och kunna hjälpa fler människor med deras hundar.

Projektet är genomfört med goda resultat. För mer detaljer se slutrapporten.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport