Syftet med projektet är att utveckla företaget och erbjuda ett större utbud till nya och befintliga kunder. Detta sker genom att investera i en hundpool för att hjälpa hundar att bli av med sina skador och även bygga upp friska hundars muskler på
ett nyttigt och skonsamt sätt.

Projektägare

Fond

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport